‹ Zpátky na blog

Instagram™ rozhodně nevyhrožuje odchodem z Evropy

Meta neodchází z Evropy

Před několika dny světem a pochopitelně i českými médii prolétly desítky článků s až bulvárním nadpisem „Meta vyhrožuje, že vypne Instagram a Facebook v Evropě“.

Proč vyšly články tohoto typu je pravděpodobně reakcí na zprávy z minulého víkendu (5. a 6. února 2022), kdy se na internetu objevilo několik zpráv o tom, že mateřská společnost Instagramu Meta by mohla uvažovat o ukončení poskytování svých služeb v EU kvůli probíhajícímu soudnímu sporu ohledně způsobu nakládání s údaji uživatelů v EU.

Zprávy se objevily na základě této poznámky, kterou Meta zahrnula do poslední aktualizace pro komisi pro cenné papíry:

„V srpnu 2020 jsme obdrželi předběžný návrh rozhodnutí irské komise pro ochranu údajů (IDPC), která předběžně dospěla k závěru, že spoléhání se společnosti Meta Platforms Ireland na standardní smluvní doložky (SCC), pokud jde o údaje evropských uživatelů, nedosahuje souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR), a předběžně navrhla, aby bylo takové předávání údajů uživatelů z Evropské unie do Spojených států amerických proto pozastaveno. Domníváme se, že konečné rozhodnutí v tomto šetření může být vydáno již v první polovině roku 2022. Pokud nebude přijat nový transatlantický rámec pro předávání údajů a my nebudeme moci nadále využívat SCC nebo se spoléhat na jiné alternativní způsoby předávání údajů z Evropy do Spojených států, nebudeme pravděpodobně moci v Evropě nabízet řadu našich nejvýznamnějších produktů a služeb, včetně služeb Facebook a Instagram, což by mělo podstatný a nepříznivý vliv na naše podnikání, finanční situaci a výsledky hospodaření.“

V souvislosti s těmito zprávami se na nás začali obracet lidé s obavami o své účty a své budoucí aktivity na Instagramu.

Jak to ale ve skutečnosti je a proč tyto zprávy nejsou až tak pravdivé? K tomu se vyjádřila přímo společnost Meta a my vám přinášíme oficiální vyjádření.

Společnost Meta nechce ani „nevyhrožuje“ odchodem z Evropy a jakékoli zprávy, které naznačují, že tak činí, jednoduše nejsou pravdivé.

Stejně jako 70 dalších společností v EU a USA identifikuje Meta obchodní riziko vyplývající z nejistoty kolem mezinárodních přenosů dat.
To není nic nového.

O mezinárodních přenosech dat Meta hovořila v každém z jejich výsledků hospodaření přinejmenším od 2. čtvrtletí 2018 a na konkrétní riziko pro jejich služby v Evropě a potřebu bezpečného a zabezpečeného mechanismu přenosu dat mezi EU a USA upozorňovala v posledních čtyřech výsledcích hospodaření.

Mezinárodní přenosy dat jsou základem globální ekonomiky a podporují mnoho služeb, které jsou zásadní pro náš každodenní život. Podniky napříč odvětvími potřebují jasná globální pravidla, která by dlouhodobě chránila transatlantické datové toky.

V tisku se objevily zprávy, že „hrozí“  odchod Mety (a jejich služeb jako Facebook, WhatsApp, Instagram…) z Evropy kvůli nejistotě ohledně mechanismů předávání údajů mezi EU a USA. To není pravda. Stejně jako všechny veřejně obchodované společnosti je Meta ze zákona povinna zveřejnit jejich investorům podstatná rizika.

Minulý týden Meta stejně jako v předchozích čtyřech finančních čtvrtletích zveřejnila, že přetrvávající nejistota ohledně mechanismů předávání údajů mezi EU a USA ohrožuje její schopnost sloužit evropským spotřebitelům a provozovat její podnikání v Evropě.

Meta rozhodně nemá v úmyslu se z Evropy stáhnout

Skutečnost je však prostá: společnost Meta, stejně jako mnoho dalších podniků, organizací a služeb, se při provozování jejich globálních služeb spoléhá na přenosy dat mezi EU a USA. Ostatně není v tom sama.

Na rizika spojená s předáváním údajů upozornilo ve svých výkazech zisků také nejméně 70 dalších společností z nejrůznějších odvětví, včetně deseti evropských podniků.

Mezinárodní přenosy dat jsou základem globální ekonomiky a podporují mnoho služeb, které jsou zásadní pro náš každodenní život.

Právní rámec podporující předávání údajů přes Atlantik se již mnoho let potýká s vážným narušením. Dohoda o bezpečném přístupu byla v roce 2015 zrušena Evropským soudním dvorem.

V létě loňského roku (2021) byl Evropským soudním dvorem rovněž zrušen štít na ochranu soukromí, který využívalo více než 5 000 společností na obou stranách Atlantiku. Tato rozhodnutí byla přijata na základě rozporu mezi právními předpisy EU a USA týkajícími se ochrany údajů.

Meta jednoduše chce, aby byla chráněna základní práva uživatelů v EU, a chce, aby internet nadále fungoval tak, jak byl zamýšlen: bez třecích ploch, v souladu s platnými zákony – ale neomezován hranicemi jednotlivých států.

Podniky potřebují jasná, globální pravidla, která by dlouhodobě chránila transatlantické datové toky, a stejně jako další společnosti v celé řadě odvětví pečlivě sleduje potenciální dopady tohoto vývoje na miliony lidí a podniků, kteří využívají její služby.

Stejně jako ostatní mezinárodní a evropské podniky, značky a obchodní organizace Meta doufá, že se posune k v jednáních o náhradě štítu na ochranu soukromí, který by chránil transatlantické přenosy dat, zajistil důkladnou ochranu soukromí a udržel propojení globálních komunit, ekonomik, podniků a rodin.

Prohlášení pochází od Markuse Reinische, viceprezidenta Veřejné politiky pro Evropu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *