‹ Zpátky na blog

Vyplatí se B2B prezentace na Instagramu?

Je Instagram vhodný pro B2B obory?

V posledních 2 letech (2022-2023) zaznamenáváme zvýšenou poptávku po našich službách od lidí a firem, kteří spadají do oblasti B2B.

Klasická otázka na začátku zní: “Vyplatí se nám Instagram, pokud jsme B2B?”

Ano, ale možná taky ne.

Je pravda, že Instagram může být pro některé firmy zaměřené na B2B méně vhodnou sociální sítí v porovnání s jinými sítěmi, jako je třeba LinkedIn.

Instagram je primárně sociální síť pro spotřebitelské (B2C) značky. Je založen na vizuálním obsahu, který nemusí být pro B2B publikum často tak relevantní.

B2B zákazníci jsou častěji zaměřeni na fakta a údaje, než na estetický vzhled

To je pro firmy, které se snaží oslovit podnikatele a manažery, někdy těžko využitelné.

Obecně platí, že potenciální zákazníci B2B firem mohou být často starší a mít méně času na prohlížení sociálních sítí ve srovnání s mladšími spotřebiteli. To může souviset také s tím, že rozhodovací procesy v obchodním prostředí jsou často složitější a vyžadují více času a pozornosti.

Nicméně máme zkušenosti s firmami, které mají mladší a digitálně pohotovější profesionály mezi svými zákazníky a v tu chvíli se vyplatí uvažovat nad Instagramem.

Starší profesionálové, kteří jsou často v B2B firmách na vyšších pozicích, mohou být náchylní k tradičnějším formám komunikace a získávání informací, než jsou sociální sítě. Mají tendenci se více spoléhat na e-maily, odborné časopisy, webovky a další tradiční kanály.

To však neznamená, že na sociálních sítích nejsou. Jenom bývá jejich veřejná aktivita omezenější. Na druhou stranu je důležité mít na paměti, že se trend může kdykoli změnit v závislosti na odvětví, regionu a konkrétních cílových skupinách.

V obecné rovině však platí, že pro B2B firmy, které se zaměřují na produkty nebo služby, které jsou složitější nebo nákladnější, je Instagram méně vhodnou sociální sítí.

Často podrobnou analýzou dojdeme k závěru, že bude pro danou firmu návratnost investice nižší.

Kdy nemusí být pro B2B Instagram vhodnou sítí?

  • Návratnost investic (ROI). Instagram je sociální síť, která se zaměřuje na budování komunity a interakci se sledujícími. To může být pro B2B firmy časově a finančně náročné, aniž by to vedlo k měřitelným výsledkům, jako je zvýšení prodejů nebo získání nových zákazníků. Často je potřeba přijmout do stávajícího, klasicky zaměřeného, marketingového týmu nového člena nebo si najmout externí SoMe tým – třeba BGRAM 🙂
  • Cílová skupina. Instagram je populární u mladších generací, které nejsou vždy rozhodujícími činiteli v B2B nákupních rozhodnutích. Pokud se vaše cílová skupina skládá z lidí ve vyšším věku (generace X nebo Baby Boomers), může být pro vás Instagram méně efektivní než jiné sociální sítě, jako je LinkedIn nebo X.
  • Formát obsahu. Instagram se zaměřuje na vizuální obsah, jako jsou fotky a videa (Reels). To může být pro B2B firmy výzvou, protože často potřebují prezentovat komplexní informace o svých produktech nebo službách.

Samozřejmě, že existují i B2B firmy, které mohou Instagram úspěšně využívat. Například firmy, které se zaměřují na marketing, design nebo technologické produkty a služby k nim.

Tyto firmy mohou využívat Instagram k prezentaci svých produktů a služeb, k budování komunity a k získávání nových zákazníků.

Obvykle mají pro svůj Instagram marketing jasný cíl a vytvářejí obsah, který je relevantní pro jejich cílovou skupinu.

Pokud uvažujete o využití Instagramu pro váš B2B byznys, je důležité si nejprve zodpovědět následující otázky:

  • Cílová skupina: Kdo jsou vaši potenciální zákazníci? Jak často používají Instagram? Nekoukejte nutně jen na nejvyšší vedení, ale zejména také na skladbu středního a nižšího managementu.
  • Produkty nebo služby: Jak jsou vaše produkty nebo služby vizuálně atraktivní?
  • Cíle: Jaké jsou vaše marketingové cíle na Instagramu? Chcete zvýšit povědomí o značce, generovat leady nebo generovat přímé prodeje?

Pakliže si dokážete odpovědět na tyto otázky, budete mít lepší představu o tom, zda je Instagram pro váš B2B byznys vhodnou sociální sítí.

Několik způsobů, jak může Instagram přispět k úspěchu B2B firem

Vizuální prezentace produktů nebo služeb

Instagram je silnou vizuální platformou, což znamená, že B2B firmy mohou využít kvalitní fotky a videa (Reels) ke sdílení vizuální prezentace svých produktů nebo služeb.

To může posílit povědomí značky a demonstrovat hodnotu nabízených produktů.

Sekundárně tím také podporujete činnost obchodního týmu.

Příběhy a zákulisní obsah

Velmi oblíbený formát Stories umožňuje sdílet dočasný obsah (po zveřejnění je viditelný pouze 24 hodin), což může zahrnovat „behind-the-scenes“ momenty, ukázky pracovního procesu nebo zákulisí firemního života.

To může vytvořit osobnější spojení se zákazníky a posílit důvěru.

Lidé jsou stavebním kamenem každé firmy, tak nezapomínejte ani na oblast HR. V té vám může Instagram výrazně pomoci a také ušetří náklady při náboru.

Strategie influencer marketingu

Spolupráce s relevantními influencery nebo “průmyslovými” odborníky na Instagramu může pomoci firmě oslovit svou cílovou skupinu.

Odborníci mohou poskytnout doporučení, recenze nebo ukázky produktů.

Hashtagy a vyhledávání

Správné používání hashtagů na Instagramu může pomoci zvýšit viditelnost obsahu. B2B firmy mohou vytvářet unikátní hashtagy spojené s jejich značkou, produkty nebo kampaněmi.

Odborný obsah

Instagram není jen o obrázcích a videích; může být také místem pro sdílení odborného obsahu ve formě krátkých popisků nebo série příspěvků.

Firmy mohou využít Instagram k vzdělávání své cílové skupiny a budování své autority v daném odvětví.

Je důležité, abyste si stanovili realistické cíle a byli ochotni investovat čas a úsilí do vytváření kvalitního obsahu

Váš úspěch na Instagramu bude záviset na tom, jak efektivně dokážete zapojit svou cílovou skupinu a jak dobře se přizpůsobíte specifikům platformy.

Pravidelné sledování analýz a adaptace obsahu na základě odezvy vaší cílové skupiny mohou být klíčové pro dosažení úspěchu na Instagramu v rámci B2B prostředí.

Pokud jste pochopili výhody Instagramu pro váš B2B byznys, v BGRAM jsme připraveni nabídnout nejen know-how, ale i praktickou pomoc při každém kroku.

Od důkladného auditu vašeho stávajícího účtu až po strategické plánování obsahu a jeho pravidelnou produkci – naše služby jsou navrženy tak, aby vám pomohly udržitelně růst a dosahovat vašich obchodních cílů také prostřednictvím Instagramu.

Ozvěte se nám a využijte krátkou bezplatnou konzultaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *